• yuwei

伦敦爆发环保抗议活动行动,已超过四百人被捕

从本周二开始,环保团体“反抗灭绝”在伦敦举行示威活动抗议气候变化,要求政府正视并解决环境问题。